Умови використання сервісу Vetonline

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ СЕРВІСУ VETONLINE, НАПОЛЕГЛИВО РАДИМО ТА ПРОСИМО ВАС ОЗНАЙОМИТИСЯ З УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ VETONLINE. У ТОМУ РАЗІ, ЯКЩО ВИ НЕ МАЄТЕ НАМІРУ КОРИСТУВАТИСЯ ПОСЛУГАМИ СЕРВІСУ VETONLINE АБО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ДАНИМИ УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ, БУДЬ ЛАСКА, НЕ РЕЄСТРУЙТЕСЯ ТА НЕ СТВОРЮЙТЕ АКАУНТ В РАМКАХ СЕРВІСУ VETONLINE. КОРИСТУЮЧИСЬ СЕРВІСОМ VETONLINE, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ДАНИМИ УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ.

Цими Умовами використання сервісу Vetonline (далі по тексту «Умови використання») регулюються відносини між ФОП Гурковський В.Є. (далі по тексту «Компанія», «Ми»/«Нас»), з однієї сторони, Ветеринарами та Клієнтами, з другої сторони (далі по тексту Ветеринари та Клієнти разом іменуються «Користувачі», а кожен окремо «Користувач»), в рамках надання Компанією послуг в межах сервісу Vetonline.

Ці Умови використання є Договором приєднання, який адресується Компанією Користувачам, що використовують сервіс Vetonline і є офіційною публічною пропозицією щодо надання послуг Компанією.

Компанія, керуючись ст. 634, 641  Цивільного кодексу України, публічно пропонує невизначеному колу осіб можливість отримання послуг через мережу Інтернет, для чого і публікує даний Договір приєднання.

Приймаючи та погоджуючи ці Умоваи використання та інші умови надання Послуг в електронному вигляді, Користувачі підтверджують, що вони будуть керуватися цими Умовами використання до тих пір, поки вони продовжуватимуть будь-яким чином використовувати сервіс Vetonline та отримувати Послуги Компанії. Разом з цим, погоджуючи ці Умови використання, слід вважати, що Користувачі прийняли публічну пропозицію Компанії щодо можливості отримання послуг (акцепт) і цим самим приєдналися до Договору приєднання, який адресується Компанією Користувачам, що використовують сервіс Vetonline.

Слід вважати, що Договір приєднання з Користувачем діє до моменту Припинення користування сервісом Vetonline відповідним Користувачем.   

Ветеринари, які погодили ці Умови використання та приєдналися до Публічного договору, для можливості отримувати Послуги Компанії, зобов’язані укласти з Компанією окремий письмовий договір,  в якому будуть врегульовані особливості співпраці між Компанією та відповідним Ветеринаром.

 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

 

1.1. Сервіс Vetonline/Сервіс/Vetonline – Інтернет платформа, яка розміщена на Веб-сайті Компанії, з допомогою якої Компанія надає можливість Користувачам отримувати Послуги Компанії, а також, з допомогою якої Ветеринари та Клієнти можуть комунікувати один з одним.

1.2.  Сторони – Компанія та всі користувачі сервісом Vetonline.

1.3. Веб-сайт Компанії - сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): https://vetonline.pro/.

1.4. Акцепт - повна й безумовна, на визначених цими Умовами використання умовах, згода Користувача з цими Умовами використання, які одночасно є Договором приєднання. Акцептом вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Веб-сайті Компанії.

1.5. Компанія – ФОП Гурковський В.Є., яка зареєстрована  у відповідності до законодавства України та внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.6. Ветеринар (ветеринарна клініка або ліцензований приватний ветеринар) – суб'єкт господарювання, основним видом діяльності якого є здійснення профілактичної, діагностичної, оздоровчої та лікувальної роботи в тваринництві, який має відповідну ліцензію. Разом з тим, Ветеринар є Користувачем, який, з допомогою функціоналу сервісу Vetonline, бажає надавати ветеринарні послуги Клієнтам.

1.7. Клієнт – фізична особа, яка є Користувачем та бажає отримувати Ветеринарні послуги від Ветеринарів в рамках функціоналу сервісу Vetonline.

1.8. Послуги Компанії – інформаційно консультаційні послуги, які полягають в наданні Компанією можливості Користувачам використовувати функціональні можливості сервісу Vetonline для взаємодії один з одним та  для забезпечення наступних можливостей:

1.8.1. Ветеринари можуть користуватися послугами Компанії з метою надання, з допомогою функціоналу сервісу Vetonline, Ветеринарних послуг Клієнтам.

1.8.2. Клієнти можуть користуватися послугами Компанії з метою отримання, в рамках функціоналу сервісу Vetonline, Ветеринарних послуг від Ветеринарів.

1.9.    Ветеринарні послуги – платні  послуги, які надаються з допомогою функціоналу сервісу Vetonline, що полягають в наданні Ветеринарами або Спеціалістами платних онлайн консультацій з допомогою текстового чату на Веб-сайті та виїзних платних консультацій Клієнтам за місцем, визначеним Клієнтом.

1.10. Виїзна платна консультація – вид Ветеринарних послуг, що полягають у наданні Ветеринарами або Спеціалістами  консультації по місцю перебування Клієнта або у місці, визначеному Клієнтом у відповідному Запиті.

1.11. Особистий кабінет/Акаунт – електронний інтерфейс Сервісу, доступ до якого Користувач здійснює за допомогою особистих ідентифікаторів доступу (Логін, Пароль). Можливість створити Особистий кабінет надається Користувачам після реєстрації на Веб-сайті Компанії.

1.12. Платіжна система – фінансова установа, яка діє в рамках сервісу Vetonline на основі договірних відносин з Компанією,  з допомогою якої відбуваються розрахунки між Ветеринарами та Клієнтами за надані Ветеринарні послуги.  

1.13. Розірвання Договору приєднання (Припинення користування сервісом Vetonline) – момент видалення Особистого кабінету Користувача за власною ініціативою або на підставі рішення Компанія, якщо відповідний Користувач порушив умови Договору приєднання.

1.14. Технічне повідомлення - повідомлення, що надсилається Компанією на адресу електронної пошти Користувача, яке стосується застережень щодо функціональних можливостей Веб-сайту та забезпечення належної роботи сервісу Vetonline.

1.15. Інформаційне повідомлення – повідомлення, що надсилається Компанією на адресу електронної пошти Користувача, яке стосується надаваних Компанією Послуг, в тому числі повідомлення, які стосуються організації надання Ветеринарних послуг з допомогою сервісу Vetonline.  

1.16. Письмовий договір – договір між Компанією та Ветеринаром, в якому містяться всі особливості співпраці між Компанією та відповідним Ветеринаром.  

1.17. Спеціаліст – працівник Ветеринара або особа, яка офіційно діє від імені Ветеринара та здійснює надання Ветеринарних послуг на підставі ліцензії відповідного Ветеринара. 

1.18. Субакаунт – особистий кабінет Спеціаліста, який може бути створений Спеціалістом в рамках Особистого кабінету відповідного Ветеринара. 

1.19. Винагорода компанії/Винагорода –  винагорода, яку Ветеринари сплачують Компанії за можливість користуватися сервісом Vetonline та за можливість надавати Ветеринарні послуги з допомогою сервісу Vetonline. При цьому, вартість та всі умови сплати Винагороди визначаються в Письмовому договорі, який укладається між Компанією та відповідним Ветеринаром.

1.20. Запит  - запит на Веб-сайті, який генерує Клієнт для можливості отримати Ветеринарні послуги від Ветеринарів з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline. Клієнт має можливість згенерувати Запит за наступним посиланням: https://vetonline.pro/

1.21. Договір про надання Ветеринарних послуг – правочин у вигляді договору про надання Ветеринарних послуг, у відповідності до якого, Ветеринар надає Ветеринарні послуги Клієнту, а Клієнт оплачує такі Ветеринарні послуги у порядку, визначеному сервісом Vetonline.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

2.1. Компанія надає Користувачам право користуватися Сервісом, у відповідності до вимог цього Договору приєднання, з метою отримання Послуг Компанії. При цьому, основними вимогами надання Послуг Компанією Користувачам є: (I) ознайомлення Користувачів  з умовами цього Договору приєднання та їх прийняття; (II) наявність у Користувачів технічної можливості доступу до мережі Інтернет для отримання Послуги онлайн; (III) можливість ідентифікації Компанією Користувачів.

2.2. Компанія надає Ветеринарам Послуги, у відповідності до вимог цього Договору приєднання та Письмового договору, який укладається між Компанією та кожним окремим Ветеринаром, при цьому, з Ветеринарів, на користь Компанії стягується Винагорода в сумі та на умовах, визначених окремим Письмовим Договором між Компанією та відповідним Ветеринаром.

2.3. Компанія надає Клієнтам право користуватися Сервісом, у відповідності до вимог цього Договору приєднання, з метою отримання Клієнтами Ветеринарних послуг від відповідного Ветеринара.

2.4. Компанія надає Послуги за принципом “як є”, тобто, Компанія не гарантує, що Послуги будуть відповідати цілям та очікуванням Користувачів або будь-яких інших осіб.

2.5. Компанія, в рамках сервісу Vetonline,  надає можливість Користувачам користуватися послугами Платіжної системи, з допомогою якої відбуваються розрахунки між Ветеринарами та Клієнтами за надані Ветеринарні послуги.

2.6. Компанія не надає Ветеринарні послуги, а лише надає можливість користуватися сервісом Vetonline, який є майданчиком, призначення якого є – надання можливості Клієнтам та Ветеринарам комунікувати один з одним, з метою отримання Ветеринарних послуг.  

2.7. Хоча Компанія намагається забезпечити, щоб сервіс Vetonline, як правило, був доступним 24 години на добу, Компанія не несе відповідальність, якщо з якоїсь причини сервіс Vetonline буде недоступним в будь-який час або протягом будь-якого періоду з причин, що не залежать від контролю Компанії.

2.8. Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Сервісу в будь-який час з оперативних, регуляторних, юридичних або інших причин.

2.9. Доступ до Сайту може бути призупинено тимчасово та без попередження у разі відмови системи, технічного обслуговування або ремонту, або з інших причин.

2.10. Хоча Компанія докладає усіх розумних зусиль для можливості забезпечення того, щоб сервер, який надає доступ до Сервісу, працював безпомилково та не містив вірусів, Компанія  не можемо надавати жодних гарантій щодо цього.

2.11. Користувачі несуть відповідальність за отримання доступу до мережі Інтернет, щоб скористатись сервісом Vetonline. Компанія не може нести відповідальність за те, що відповідний Користувач не зміг отримати доступ до сервісу Vetonline з будь-якого місця. Разом з цим, Користувачі несуть відповідальність за будь-які витрати на доступ до сервісу Vetonline, понесені при використанні сервісу Vetonline (наприклад, але не виключно, плату за підключення до мережі Інтернет).

2.12. Доступ до сервісу Vetonline передбачає обов’язкові функціональні умови поза контролем Компанії, в тому числі функціональні можливості, що надаються Платіжною системою. В цьому разі, Компанія не може нести відповідальність за технічні проблеми, які можуть виникнути в роботі сервісу Vetonline.

2.13. Користувачі, які виявили бажання скористатися послугами сторонніх сервісів, в тому числі послугами Платіжної системи, посилання на яку розміщується на Веб-сайті, зобов’язані керуватися внутрішніми документами та умовами користування таких сервісів, в тому числі умовами користування Платіжної системи.

Незважаючи на те, що Компанія намагаємося використовувати всі доступні заходи для забезпечення доступу Користувачів до Веб-сайту, Компанія не може нести відповідальність за втрату даних, що зберігаються на комп'ютері Користувачів, або будь-які збитки, завдані комп'ютерам Користувачів в наслідок використання Сервісу.

3. РЕЄСТРАЦІЯ КЛІЄНТІВ ТА УПРАВЛІННЯ АКАУНТОМ

3.1. Здійснити вхід до Особистого кабінету, а також повноцінно користуватися сервісом Vetonline може тільки зареєстрований Клієнт.

3.2. Для можливості користуватися сервісом Vetonline, Клієнти зобов’язані здійснити реєстрацію на Веб-сайті, коректно та у повному обсязі заповнивши відповідну реєстраційну форму, яка розміщена за наступним посиланням:https://vetonline.pro/uk/client/register

3.3. Здійснивши реєстрацію на Веб-сайті, Клієнт погоджується з цими Умовами використання. Разом з цим, слід вважати, що Клієнт, зареєструвавшись на Веб-сайті, прийняв публічну пропозицію Компанії щодо можливості отримання Послуг (акцепт) і цим самим приєднався до Договору приєднання.

3.4. Реєструючись на Веб-сайті, Клієнт підтверджує, що він досяг 18-річного віку, має повну дієздатність та має всі права щодо укладення Договору приєднання.

3.5. Реєструючись на Веб-сайті, Клієнт підтверджує, що всі дані, які він надає Компанії є точними, повними, законними та достовірними.

3.6. Компанія, у разі підозри щодо недостовірності наданих Клієнтом даних, має право звернутися до Клієнта з відповідним запитом про уточнення та/або підтвердження раніше наданих даних.

3.7. Реєструючись на Веб-сайті, Клієнтам надається можливість користуватися Особистим кабінетом, який створюється окремо для кожного Клієнта.

3.8. Користуючись Особистим кабінетом, Клієнт отримує можливість здійснювати управління своїми даними, зокрема, змінювати, доповнювати або видаляти такі дані. Разом з цим, в рамках Особистого кабінету, Клієнт має можливість ознайомлюватися з інформацією про Ветеринарні послуги, які були ним отримані від Ветеринарів з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline.

3.9. Клієнт має право в будь-який момент видалити свій Особистий кабінет, при цьому, видаливши свій Акаунт, Клієнт припиняє будь-які відносини з Компанією та розриває відповідний договір Приєднання,  укладений між ними раніше.

3.10. Після розірвання Договору приєднання з власної ініціативи, Клієнт не має права користуватися Сервісом Vetonline, однак, в будь-який момент, має право повторно зареєструватися на Веб-сайті.

3.11. Компанія, на власний розсуд, має право відмовити в реєстрації будь-якому Клієнту, при цьому не пояснюючи причини такої відмови.

3.12. Відповідальність за збереження паролю від Особистого кабінету та інших даних несе Клієнт.

3.13. Після здійснення реєстрації на Веб-сайті, вибрані Клієнтом логін і пароль є достатньою інформацією для доступу Клієнта до Сервісу. Клієнт не має права передавати свої логін і пароль третім особам та самостійно несе повну відповідальність за їх збереження, обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням логіну і паролю Клієнта, вважаються такими, що були здійснені відповідним Клієнтом.

3.14. У випадку несанкціонованого доступу до логіну і паролю та/або до Особистого кабінету Клієнта та/або несанкціонованого поширення логіна і пароля, Клієнт зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію, надіславши лист з відповідним повідомленням на наступну електронну адресу: [email protected]

4. РЕЄСТРАЦІЯ ВЕРИНАРІВ ТА УПРАВЛІННЯ АКАУНТОМ

4.1. Здійснити вхід до Особистого кабінету, а також повноцінно користуватися сервісом Vetonline може тільки зареєстрований Ветеринар.

4.2. Для можливості користуватися сервісом Vetonline, Ветеринари  зобов’язані здійснити реєстрацію на Веб-сайті, коректно та у повному обсязі заповнивши відповідну реєстраційну форму, яка розміщена за наступним посиланням: https://vetonline.pro/uk/consultant/register

4.3. Реєстрація Ветеринарами здійснюється через фізичну особу - представника, яка має достатньо законних повноважень для реєстрації Ветеринара на Веб-сайті або особисто, якщо мова йде про ліцензованого приватного Ветеринара. Здійснюючи реєстрацію через представника, Ветеринар гарантує, що представник Ветеринара уповноважений діяти від імені Ветеринара на законних підставах.

4.4. Реєструючись на Веб-сайті, Ветеринар підтверджує, що він має всі належні документи, дозволи та Ліцензії для можливості здійснення діяльності з надання Ветеринарних послуг, в рамках чинного законодавства України.

4.5. Здійснивши реєстрацію на Веб-сайті, Ветеринар погоджується з цими Умовами використання. Разом з цим, слід вважати, що Ветеринар, зареєструвавшись на Веб-сайті, прийняв публічну пропозицію Компанії щодо можливості отримання Послуг (акцепт) і цим самим приєднався до Договору приєднання.

4.6. Реєструючись на Веб-сайті, Клієнт підтверджує, що всі дані, які він надає Компанії особисто або через представника є законними та достовірними.

4.7. Компанія, у разі підозри щодо недостовірності наданих Ветеринаром даних, має право звернутися до Ветеринара з відповідним запитом про уточнення та/або підтвердження наданих даних.

4.8. Реєструючись на Веб-сайті, Ветеринару надається можливість користуватися Особистим кабінетом, який створюється окремо для кожного Ветеринара.

4.9. Користуючись Особистим кабінетом, Ветеринар отримує наступні можливості:

4.10. Ветеринар не має право самостійно видалити свій Особистий кабінет, однак, Ветеринар має право звернутися до Компанії з проханням розірвати Письмовий договір та видалити його Особистий кабінет. Разом з цим, Компанія може видалити Особистий кабінет Ветеринара тільки після розірвання відповідного Письмового договору між Компанією та цим Ветеринаром.

4.11. Після видалення Особистого кабінету Ветеринара, слід вважати, що відповідний Ветеринар припиняє будь-які відносини з Компанією та розриває відповідний Договір приєднання,  укладений між ними раніше.

4.12. У разі видалення Особистого кабінету Ветеринара, всі Субакаунти, які були створені в рамках такого Особистого кабінету Спеціалістами, також видаляються.

4.13. Відповідальність за збереження паролю від Особистого кабінету та інших даних Ветеринар несе особисто.

4.14. Після реєстрації на Веб-сайті, вибрані Ветеринаром логін і пароль є достатньою інформацією для доступу Ветеринара до Сервісу. Ветеринар не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно обираючи спосіб їх зберігання. Будь-які дії, вчинені з використанням логіну і паролю Ветеринара, вважаються такими, що здійснені відповідним Ветеринаром особисто.  

4.15. У випадку несанкціонованого доступу до логіну, паролю та/або до Особистого кабінету Ветеринара та/або несанкціонованого поширення логіна і пароля, Ветеринар зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію, надіславши лист з відповідним повідомленням на наступну електронну адресу: [email protected]

4.16. У випадку несанкціонованого доступу до логіну, паролю та/або до Субакаунту Спеціаліста та/або несанкціонованого поширення логіна і пароля Субакаунту Спеціаліста, Ветеринар зобов'язаний негайно повідомити про це Компанію, надіславши лист з відповідним повідомленням на наступну електронну адресу: [email protected]   

4.17. Ветеринар, після реєстрації на Веб-сайті, для можливості надавати Ветеринарні послуги в рамках сервісу Vetonline, зобов’язаний укласти договір з Платіжною системою, посилання на яку розміщується на Веб-сайті. При цьому, всі умови такого договору містяться на веб-сайті Платіжної системи.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія має право, на власний розсуд, відмовляти будь-якому Користувачу в реєстрації на Веб-сайті без пояснення причини.

5.2. Компанія  має право на власний розсуд відмовляти, призупиняти або відкликати доступ відповідного Користувача до Сервісу після виявлення того, що будь-яка інформація, надана Користувачем в будь-якій формі або розміщена в межах Сервісу, не є достовірною, точною або повною, або така інформація або інші дії чи поведінка Користувача будь-яким чином порушують вимоги законодавства України та/або цього Договору приєднання, або з будь-якої іншої причини, на розсуд Компанії.

5.3. Компанія  має право направляти Користувачу попередження, обмежувати, припиняти доступ до Особистого кабінету, обмежувати або забороняти доступ до Веб-сайту, а також приймати технічні та юридичні заходи для того, щоб Користувач не міг користуватися Сервісом, в разі:  

5.4. Компанія має право надсилати технічні та інформаційні повідомлення Користувачам на адресу електронної пошти, яку відповідний Користувач зазначив під час здійснення реєстрації на Веб-сайті.

5.5. Компанія має право вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору приєднання та будь-яких додатків до нього в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або доповнень але з розміщенням нової редакції  на Веб-сайті та повідомленням, при необхідності, про зміни/доповнення до умов Договору приєднання на головній сторінці Веб-сайту.

5.6. Компанія має право закрити або призупинити функціонування Сервісу Vetonline або будь-якої його частини, змінити Сервіс Vetonline повністю або частково без попереднього повідомлення Користувача.

5.7. Компанія має право проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сервісу.

5.8. Компанія має право змінювати перелік або припиняти надання Послуг, а також збирати та систематизувати дані для ведення статистики в рамках діяльності сервісу Vetonline.

5.9. Компанія має право призупинити доступ Користувачів до сервісу Vetonline, у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх. Компанія  вживає розумних заходів для усунення несправностей роботи в найкоротші терміни, але, при цьому, не гарантує подальшої відсутності збоїв та помилок в роботі сервісу Vetonline.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Обов'язки Користувачів

6.1. Користувачі, приєднавшись до Договору приєднання та погодивши всі його умови, зобов’язуються дотримуватися всіх вимог, передбачених Договором приєднання.

6.2. Користувачі, користуючись сервісом Vetonline, зобов’язуються діяти виключно в рамках чинного законодавства України.

6.3. Користувачі зобов’язуються дотримуватися всіх вказівок Компанії щодо умов користування сервісом Vetonline.

6.4. Користувачі зобов’язуються використовувати доступ до Сервісу Vetonline, Послуги та інформацію, яку вони отримують за результатами отримання Послуг тільки для власних цілей, що не пов'язані з передачею у тимчасове користування доступу до Послуг або публікації вказаної інформації на будь-яких веб-сторінках у мережі Інтернет або поза нею.

6.5. Користувач зобов’язується не порушувати авторські права Компанії та інших Користувачів. Разом з тим, Користувачі зобов’язуються дотримуватися умов конфіденційності, передбачених даним Договором приєднання.

Права Користувачів

5.6. Користувач має право надавати на розгляд Компанії свої побажання та/або пропозиції щодо поліпшення роботи Сервісу Vetonline.

5.7. Користувач має право одержувати інформацію про Компанію в обсязі, визначеному Договором та чинним законодавством України.

5.8. Користувач має право звернутися до Компанії  для відновлення втраченого логіну або паролю.

Заборони

5.9. Користувачу забороняється:

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ВЕТЕРИНАРНИХ ПОСЛУГ

6.1. Загальні положення та предмет Договору про надання Ветеринарних послуг

6.1.1. Використовуючи функціональні можливості сервісу Vetonline, Ветеринари надають Ветеринарні послуги Клієнтам, а Клієнти оплачують такі Ветеринарні послуги Ветеринарам за тарифами, визначеними на Веб-сайті.

6.1.2. Слід вважати, що Ветеринар та Клієнт, якому Ветеринар надає Ветеринарні послуги, укладають між собою Договір про надання Ветеринарних послуг, в розумінні ст. 901 Цивільного Кодексу України.

6.1.3. Компанія не є стороною Договору про надання Ветеринарних послуг або будь-якої іншої угоди між Ветеринаром та Клієнтом.

6.1.4. Ветеринар надає Ветеринарні послуги особисто або ж залучаючи своїх  Спеціалістів.

6.1.5. Ветеринарні послуги надаються Клієнтам як у вигляді платних онлайн консультацій, так і у вигляді виїзних платних консультацій Клієнтам.

6.2. Порядок укладання Договору про надання Ветеринарних послуг

6.2.1. Клієнт, який зареєструвався на Веб-сайті та виявив бажання скористатися Ветеринарними послугами на сервісі Vetonline, повинен зайти на Веб-сайт та створити відповідний Запит (https://vetonline.pro), в якому зазначити суть Ветеринарної послуги, яку б він хотів отримати.

6.2.2.  В процесі формування Клієнтом Запиту, Клієнт може обрати вид надання Ветеринарної послуги, яка його цікавить (онлайн консультація або виїзна консультація Ветеринара/Спеціаліста за вказаною Клієнтом адресою).

6.2.3. Після заповнення Запиту, сервіс Vetonline, шляхом випадкової вибірки, пропонує Клієнту Ветеринара або Спеціаліста, який ввійшов до свого Особистого кабінету та натиснув кнопку «Готовий консультувати». При цьому, Клієнт має право погодитися отримувати Ветеринарні послуги від запропонованого Ветеринара/Спеціаліста або ж відмовитися від отримання Ветеринарних послуг, натиснувши на одну з кнопок інтерфейсу Веб-сайту з написом «Згоден» або «Відміна», відповідно.

6.2.4. У разі, якщо Клієнт не погодиться отримувати Ветеринарні послуги від запропонованого Ветеринара та натисне на відповідну кнопку інтерфейсу Веб-сайту з написом «Відміна», сервіс Vetonline, шляхом випадкової вибірки, пропонує Клієнту іншого Ветеринара або Спеціаліста, який ввійшов до свого Особистого кабінету та натиснув кнопку «Готовий консультувати».  При цьому, Клієнту надається можливість обирати лише з поміж трьох підряд запропонованих сервісом Vetonline Ветеринарів або Спеціалістів. У тому випадку, якщо Клієнт не погодився із запропонованими Ветеринарами або Спеціалістами в рамках конкретного Запиту, для можливості отримати Ветеринарну послугу по такому Запиту, Клієнт має можливість, через деякий час, згенерувати новий Запит, в тому числі з тим же предметом.

6.2.5. У тому разі, якщо Клієнт погодився отримувати Ветеринарні послуги від запропонованого Ветеринара та натисне на відповідну кнопку інтерфейсу Веб-сайту з написом «Згоден», слід вважати, що факт натискання кнопки «Згоден» є моментом укладення Договору про надання Ветеринарних послуг між Клієнтом та відповідним Ветеринаром.

6.2.6. Ветеринарні послуги, які надаються у вигляді онлайн консультації,  вважаються наданими в момент натискання Клієнтом кнопки  «Завершити чат», яка розміщується в текстовому чаті, з використанням якого надають Ветеринарні послуги. У тому разі, якщо Клієнт, після фактичного надання Ветеринарних послуг, не натиснув на кнопку «Завершити чат», Компанія автоматично закриває чат через 8 годин після початку надання Ветеринарних послуг, про що відповідному Клієнту може бути надіслане інформаційне повідомлення на його адресу електронної пошти.

6.2.7. Ветеринарні послуги, які надаються у вигляді виїзної консультації,  вважаються наданими після того як відповідний Ветеринар або Спеціаліст виїхав на визначене Клієнтом місце та надав Ветеринарні послуги, а також після того коли Ветеринар, в своєму Особистому кабінеті, самостійно змінить статус надаваних Ветеринарних послуг в статус «Завершені».

6.3. Вартість та сплата Ветеринарних послуг

6.3.1. Вартість Ветеринарних послуг, які надаються у вигляді онлайн консультацій, з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline, є фіксованою для всіх Користувачів та визначається на Веб-сайті.

6.3.2. Вартість Ветеринарних послуг, які надаються у вигляді виїзної консультації, з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline, є фіксованою для всіх Користувачів та визначається на Веб-сайті.

6.3.3. Оплата вартості Ветеринарних послуг, які надаються у вигляді онлайн консультацій, з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline, здійснюється у вигляді 100 % передоплати вартості Ветеринарних послуг, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок відповідного Ветеринара з допомогою Платіжної системи.

6.3.4. Оплата вартості Ветеринарних послуг, які надаються у вигляді виїзних платних консультацій Клієнтам, з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline, здійснюється, або у вигляді 100 % передоплати вартості Ветеринарних послуг, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок відповідного Ветеринара з допомогою Платіжної системи, або шляхом готівкового розрахунку по місцю надання консультації.

6.3.5. Всі розрахунки, в рамках надання Ветеринарних послуг повинні здійснюватися в національній валюті України – українських гривнях.

6.4. Особливі умови надання Ветеринарних послуг

6.4.1. В процесі надання Ветеринарних Послуг у вигляді виїзної консультації, Клієнт та Користувач можуть погодити надання Ветеринарних послуг, що можуть полягати у вчиненні Ветеринаром або Спеціалістом конкретних дій, які Ветеринар або Спеціаліст вчиняють виключно під свою відповідальність, спираючись на свій професіоналізм та відповідну професійну кваліфікацію. Такі дії можуть стосуватися, зокрема, але не виключно, застосування лікарських та/або ветеринарних засобів по відношенню до тварин.   

6.4.1. Ветеринар/Спеціаліст та Клієнт можуть погодити підписання додаткових документів, які стосуються бухгалтерського обліку Ветеринара. Зокрема, але не виключно, мова йде про акти виконаних робіт.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Компанія та Користувачі несуть відповідальність за порушення умов цього Договору приєднання відповідно у відповідності з чинним законодавством України.

7.2. Користувачі несуть відповідальність за інформацію та дані, що надаються ними при реєстрації на Веб-сайті, а також за всю інформацію, яка надається ними в процесі користування сервісом Vetonline.

7.3. Користувачі несуть відповідальність та відшкодовують всі збитки Компанія та/або третім особам, якщо такі збитки стали результатом незаконних дій з боку Користувачів або якщо збитки настали в результаті порушення відповідними Користувачами умов цього Договору приєднання.

7.4. У разі, якщо до Компанії з претензіями звернуться треті особи та/або з вимогою відшкодувати їм збитки за дії, вчинені Користувачем або Користувачами, Відповідний Користувач або Користувачі зобов’язані самостійно задовольнити претензії таких третіх осіб та відшкодувати їм всі збитки. Компанія, в таких випадках, може виступати виключно як не зацікавлена сторона.

7.5. У разі звернення до Компанії державних органів, стосовно надаваних Ветеринарами Ветеринарних послуг, відповідний Ветеринар зобов’язаний самостійно врегулювати всі питання, які виникають в результаті такого звернення.    

7.6. За порушення умов конфіденційності, визначених цим Договором приєднання та/або за порушення прав інтелектуальної власності Компанії, Користувач зобов’язаний відшкодувати Компанії всі прямі та непрямі збитки, які виникли або які можуть виникнути у Компанії.  

7.7. Ветеринар несе відповідальність за якість Ветеринарних послуг, які надаються Клієнтам особисто Ветеринаром або Спеціалістами відповідного Ветеринара, з використанням функціональних можливостей сервісу Vetonline.

7.8. Ветеринар несе відповідальність за наслідки наданих або частково наданих Ветеринарних послуг, в тому числі, але не обмежуючись у тих випадках, коли були надані неякісні, непрофесійні або невчасні поради Ветеринаром або Спеціалістом, або коли Ветеринар чи Спеціаліст застосував або порекомендував застосовувати лікарські та/або ветеринарні засоби по відношенню до тварин.    

7.9. Без обмеження засобів правового захисту Компанії, в тій мірі, в якій Користувач порушив цей Договір приєднання, відповідний Користувач повинен заплатити Компанії всі збори, належні їй, а також відшкодувати всі збитки і витрати, оплату роботи співробітника і розумні витрати (включаючи судові витрати), пов'язані з розслідуванням такого порушення та збору таких платежів.

7.10. Користувачі підтверджують, що Компанія надає Послуги за принципом «як є», а тому не несе жодної відповідальності за можливість сервісу Vetonline відповідати очікуванням Користувачів. Користувач усвідомлюють та погоджуються з тим, що вони використовують  сервіс Vetonline виключно на свій страх і ризик.

7.11. Компанія на гарантує безперебійну та постійну роботу Веб-сайту без дефектів та багів і не може нести будь-яку відповідальність за несправність роботи сервісу Vetonline.

7.12. Компанія не несе відповідальності за якість надання Послуг, включаючи (але не обмежуючись) випадки, коли Користувач надав Компанії неправдиву інформацію або не повідомив деякі факти або не надав документи, які мають істотне значення щодо визначення обставин справи або ситуації, яка вимагала вирішення.

7.13. Компанія не несе відповідальності за порушення Користувачами умов Договору про надання Ветеринарних послуг, що укладаються між Ветеринарами та Клієнтами, з допомогою  функціональних можливостей сервісу Vetonline.

7.14. Компанія не несе відповідальності за якість Ветеринарних послуг, які надаються Клієнтам Ветеринарами або Спеціалістами з допомогою функціональних можливостей сервісу Vetonline.

7.15. Компанія в жодному разі не несе відповідальності за наслідки наданих або частково наданих Ветеринарних послуг, в тому числі, але не обмежуючись у тих випадках, коли були надані неякісні, непрофесійні або невчасні поради Ветеринаром або Спеціалістом або коли Ветеринар або Спеціаліст застосував або порекомендував застосовувати лікарські та/або ветеринарні засоби по відношенню до тварин.    

7.16. За жодних обставин, Компанія не несе відповідальність перед Користувачами або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв'язку з використанням сервісу Vetonline, вмістом Сервісу або інших матеріалів, до яких Користувач або інші особи отримали доступ за допомогою сервісу Vetonline.

7.17. Компанія не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнали Користувачі або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору приєднання.

7.18. Компанія не несе відповідальності за достовірність інформації, опублікованої в сервісі Vetonline Користувачами та / або коректність висловлювань Користувачів.

7.19. Компанія не несе відповідальності за можливі технічні перешкоди в роботі Платіжної системи, з допомогою якої Сторони здійснюють розрахунки за надавані Ветеринарні послуги.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Ні Компанія, ні будь-хто із Користувачів не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов даного Договору приєднання, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, тобто невідворотними діями за обставин непереборної сили, про які Сторони не могли знати заздалегідь або не могли їх передбачити. До таких обставин відносяться: пожежа, повінь, землетрус, цунамі, смерч, ураган, тайфун, зсуви, селеві потоки, снігові лавини, виверження вулканів та інші природні катаклізми; війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні та терористичні акти, пограбування, аварії в системі енергозабезпечення та зв'язку, зміни законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання даного Договору, а їх виникнення юридично засвідчені. Протягом часу дії обставин непереборної сили Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідки форс-мажорних обставин.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Все та будь-яке програмне забезпечення, до якого Користувачі можуть отримати доступ в рамках користування сервісом Vetonline, створене та належить Компанії і захищене авторським правом (далі по тексту «Програмне забезпечення»). Програмне забезпечення може бути використане Ветеринаром виключно для потреб, пов’язаних з використанням сервісу Vetonline.

9.2. Всі об'єкти сервісу Vetonline, торгові марки, а також елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, музика, звуки та інші об'єкти і їх добірки, є об'єктами виключних майнових прав інтелектуальної власності Компанії та інших правовласників (далі по тексту «Об’єкти»), при цьому, всі права на ці об'єкти захищені законодавством України. Кожен з вказаних об'єктів не може бути скопійований (відтворений), перероблений, розповсюджений, відображений у фреймі, опублікований, скачаний, переданий, проданий або іншим способом використаний цілком або частково без попереднього дозволу Компанії.  

9.3. Користувачам забороняється здійснювати наступні дії: (I) здавати в оренду, відтворювати, змінювати, адаптувати, створювати похідні роботи, розповсюджувати, продавати, передавати або надавати доступ до Програмного забезпечення та Об’єктів, до яких він має доступ в рамках сервісу Vetonline; (II) використовувати Програмне забезпечення та Об’єкти на користь будь-якої третьої особи; (III) втручатися в роботу сервісу Vetonline або здійснювати спроби змінити механізм доступу до сервісу Vetonline або іншим чином обходити механізми  сервісу Vetonline, які призначені для обмеженого використання; (IV) декомпілювати, перекладати, розшифровувати або вчиняти інші незаконні дії щодо вихідного коду, основних ідей, алгоритмів, форматів файлів або непублічних API; (V) публічно поширювати інформацію про діяльність сервісу Vetonline.

9.4. Ніщо в даному Договорі приєднання не може бути розглянуте як передача виключних прав на  використання Програмного забезпечення та/або будь-яких об’єктів інтелектуальної власності.

9.5. Забороняється будь-яке копіювання інформації з сервісу Vetonline без отримання попередньої згоди Компанії, крім тієї інформації, що безпосередньо надсилається Користувачам Компанією в процесі користування сервісом Vetonline, а також інформації, яка надається Ветеринаром Клієнту в процесі надання Ветеринарних послуг, а також інформації, що вводиться Користувачем в систему особисто.

9.6. Копіювання і розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з сервісу Vetonline має бути попередньо погоджено з Компанією та супроводжуватися посиланням на джерело.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. В рамках користування сервісом Vetonline, Користувачі можуть отримувати доступ до конфіденційної інформації Компанії.

10.2. Користувачі зобов'язуються не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію Компанії, що стала їм відомою у зв'язку приєднанням до цього Договору приєднання та виконанням зобов'язань за ним без попередньої письмової згоди Компанії. Зобов'язання по конфіденційності, покладені на Користувачів цим Договором приєднання є дійсними протягом всього строку дії Договору приєднання  та протягом необмеженого терміну після його розірвання/припинення терміну його дії.

10.3. Під конфіденційною інформацією Компанії розуміється інформація, надана Компанією Користувачам в рамках сервісу Vetonline, яка стосується комерційної діяльності Компанії, а також інформації, яка вважається комерційною таємницею Компанії та включає в себе наукові, ділові та комерційні дані, ноу-хау, формули, процеси, розробки, ескізи, фотографії, плани, малюнки, технічні вимоги, зразки звітів, моделі, списки клієнтів, прайс-листи, дослідження, отримані дані, комп'ютерні програми, винаходи, ідеї, а також будь-яка інша інформація, до якої Користувачі можуть отримати доступ та яка визначена Компанією як конфіденційна.

10.4. Компанія не буде розголошувати конфіденційну інформацію Ветеринарів та Спеціалістів третім особам, окрім тих випадків, коли таке розголошення є необхідним  у зв’язку з вимогами чинного законодавства України.

10.5. Інформація не буде вважатися конфіденційною і Сторони не будуть мати зобов’язань стосовно такої інформації, якщо дотримується хоча б одна із таких умов:

 

10.6. В рамках користування сервісом Vetonline, Компанія може збирати та обробляти персональні дані Клієнтів, представників Ветеринарів, Спеціалістів та Ветеринарів, коли останні є фізичними особами-підприємцями. Всі особливості, стосовно отримання (збирання), зберігання та використання персональних даних, містяться в Політиці приватності, яка є невід'ємною частиною цього Договору приєднання.

11. СТОРОННІ СЕРВІСИ

11.1. Сервіс може містити лінки/посилання на веб-сайти третіх сторін, які не підтримуються Компанією. Крім того, інші веб-сайти також можуть містити посилання на Сервіс.

11.2. Компанія  не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, як і не відповідає за наявність таких веб-сайтів чи за будь-які втрати, збитки чи шкоду, що виникають у зв'язку з використанням цих веб-сайтів.

11.3. Посилання на інші веб-сайти призначені виключно для зручності користувачів, і не мають на увазі схвалення Компанією даних таких веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю.

11.4. Компанія не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на власний ризик.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. Будь-які спори, що виникають з цього Договору приєднання або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Будь-які спори, які виникають між Користувачами стосовно Ветеринарних послуг, які надаються з допомогою сервісу Vetonline, вирішуються між Користувачами самостійно без залучення Компанії.

13. ІНФОРМАЦІЯ

13.1. Користувачі погоджуються з тим, що після реєстрації на Веб-сайті та  створення Особистого кабінету, Компанія може надсилати Користувачам на їхню адресу електронної пошти повідомлення, які стосуються технічних питань та інформаційних застережень щодо діяльності сервісу Vetonline та надаваних Компанією Послуг.

13.2. Користувачі не мають можливості відмовитися від отримання технічних та інформаційних повідомлень.

13.3. У будь-якому випадку, після розірвання цього договору Приєднання, Користувачі не будуть отримувати жодних технічних або інформаційних повідомлень від Компанії.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ. ПОКРАЩЕННЯ

14.1. Користувач погоджується з тим, що Компанія, в будь-який момент та без попереднього повідомлення Користувача, може внести зміни та/або доповнення до цього Договору приєднання, при цьому, вся інформація, стосовно внесених змін та/або доповнень буде відображатися в цьому договорі Приєднання.

14.2. У тому випадку, якщо Користувач не згоден зі змінами та/або доповненнями до цього Договору Приєднання, Користувач зобов’язаний негайно видалити свій Особистий кабінет та припинити користуватися сервісом Vetonline. Якщо ж Користувач не видалив свій Акаунт, слід вважати, що Користувач згоден та приймає всі зміни та/або доповнення до цього Договору Приєднання.  

14.3. Компанія, в процесі взаємодії з Користувачами сервісу Vetonline, завжди прагне до вдосконалення Послуг, у зв'язку з чим, Компанією можуть проводитися аналітичні дослідження, які дають можливість визначити ступінь задоволення Користувачів сервісом Vetonline в процесі використання сервісу Vetonline.

14.4. Користувачі, погоджуються з тим, що в процесі використання сервісу Vetonline, може бути змінений як функціонал сервісу Vetonline, так і перелік або специфіка Послуг, що надаються в рамках сервісу Vetonline. При цьому, якщо Користувач продовжує користуватися сервісом Vetonline, це є підтвердженням того, що Користувач приймає такі зміни в повному обсязі.  

15. ІНШІ УМОВИ

15.1. Ці Умови використання регулюються та тлумачяться згідно із законодавством України.

Користувач гарантує, що в процесі користування сервісом Vetonline ним будуть дотримані всі вимоги чинного законодавства України.

15.2. Цей Договір приєднання з Користувачем набуває чинності в момент здійснення реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті та погодження умов цього Договору приєднання.

15.3. Текст даного Договору є відкритим і загальнодоступним. Чинна редакція Договору розміщується на Веб-сайті.

15.4. Договір вважається розірваним з моменту видалення Користувачем свого Особистого кабінету. 

15.5. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору приєднання будуть визнані будь-яким судом недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору приєднання, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України. Неможливість забезпечення дотримання будь-яких прав або положень цього Договору Компанією не означає відмови від такого права або положення з боку Компанії.

15.6. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

15.7. Цей Договір приєднання діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених даним Договором.

15.8. У рамках цього Договору приєднання не створюється будь-яке партнерство, асоціація, а також не виникає будь-яких агентських відносин або відносин, що можуть мати на меті отримання спільного прибутку.